Driver krokového motoru s podporou průmyslové komunikace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této bakalářské práce je navrhnout a zrealizovat driver pro krokové motory, který bude možné ovládat nadřazeným systémem pomocí vybrané moderní průmyslové komunikační sítě. Základem práce je teoretická rešerše na téma drivery krokových motorů a průmyslové komunikační sítě v oblasti embedded systémů. Na základě teoretických poznatků je vybrána, a podrobněji popsána, vhodná komunikační síť, a vytvořen koncept navrhovaného driveru. Dále následuje popis návrhu a realizace hardwarového vybavení a následně implementace řídícího firmwaru. Poslední část práce je věnována vytvoření jednoduchého master zařízení, pomocí kterého je zrealizovaný driver vhodně otestován.
The main goal of this bachelor thesis is to design and realize driver for stepper motor, which could be controlled by supervising system using modern industrial communication network. The basis od this thesis is theoretical study on the subject of stepper motor drivers and industrial communication in the field of embedded systems. This theoretical study is then used for selecting the proper communication network and creating concept od the stepper motor. Thesis further describes design procedure and realization of hardware components and subsequent implementation of frimware. Last part of the thesis is dedicated to the creation of simple master device, which would be used for driver testing.
Description
Citation
NEPIVODA, T. Driver krokového motoru s podporou průmyslové komunikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Bradáč, Ph.D. (předseda) Ing. Lukáš Pohl, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jakub Arm, Ph.D. (člen) Ing. František Burian, Ph.D. (člen) Ing. Stanislav Pikula, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-15
Defence
Student obhájil bakalářskou práci. Komise neměla žádné námitky k řešené práci. V průběhu odborné rozpravy odpověděl na dotazy.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO