«Tu ne perds pas le nords», Nevěš hlavu na ramena

Abstract
Název diplomové práce plní funkci optimistické reflexe autorovy životní zkušenosti s prací grafického designéra v módním průmyslu. Touto optikou se zabývá absencí mezioborové spolupráce a zkoumá postavení současného dělení designu. Práce se opírá o současné demokratizační procesy v designérském diskurzu a prostřednictvím výzkumu vytváří jak subjektivní, tak obecnou budoucí vizi, která zpřítomňuje společenskou zkušenost.
The title of the master's thesis serves as an optimistic reflection of the author's life experience as a graphic designer in the fashion industry. From this perspective, it addresses the absence of interdisciplinary collaboration and explores the position of the current division of design. The thesis draws on contemporary democratization processes in the designer's discourse and, through research, creates both a subjective and a general vision of the future that reflects societal experience.
Description
Citation
RUČKA, S. «Tu ne perds pas le nords», Nevěš hlavu na ramena [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Design
Comittee
MgA. Vojtěch Vaněk (předseda) MgA. Tomáš Hrůza (člen) Mgr. Zuzana Kubíková (člen) Mgr. Šárka Svobodová, Ph.D. (člen) MgA. Jozef Ondrík (člen) MgA. Ondřej Tobola (člen) MgA. Jan Mikoška (člen) Mgr. et Mgr. Zdeněk Záhora (člen) MgA. Barbora Fišerová (člen)
Date of acceptance
Defence
Předseda komise Vojtěch Vaněk zahajuje obhajobu. Následuje představení díla autorem na což naváže čtení posudku vedoucí práce Denisou Kollarovou. Diplomant zmiňuje, že pro něj bylo při vyhodnocování dotazníku překvapením, kde se lidé vidí za sedm let. Uvádí, že jedna část dotazovaných chtěla být pedagogy, a ta druhá zase chtěla mít nějaký team (leadership). Na další otázku z posudku odpovídá, že možnost pro pokračování projektu bude a je. Uvádí, že by chtěl být součástí nějakého teamu, ze kterým by se mohl pustit do módního průmyslu a pokusit se redefinovat konceptu designu. Následuje čtení posudku oponentky Lenky Veselé v zastoupení Šárkou Svobodovou. Diplomant reaguje, že do budoucna chce více zpracovávat poznatek, že v dotazníku designerky*ři nepopisují sami sebe jako designérky*ry, ale volí jiné opisy. Na otázku směřující k diplomantovým plánovaným rezidencím odpovídá, že předem nemá očekávání, co se na nich stane, protože raději pracuje s aktuální situací. Připouští však, že na Milánské rezidenci pravděpodobně narazí na jiný výklad módního designu, než je mu vlastní. Na dotazy Kubíkové a Vaňka ohledně dotazníku, diplomant odpovídá, že data z něj přetavil v umělecké dílo, díky němuž se dostal na kýžené rezidence. Dodává, že grafický design vnímá jako nástroj, který lze vzít a aplikovat na jinou sféru. Na dotaz Fišerové, zda si zodpověděl diplomant otázky z dotazníku i on sám reaguje, že ano a vzniklo z toho prezentované dílo. Kubíková se zeptá, proč chtěl autor na zmiňované rezidence. Ten reaguje, že mu přijde zajímavé, že tam mohou i grafičtí designéři, přičemž on tam nejede tvořit kolekci, ale především psát. Kubíková pokračuje s dotazem, co má diplomant s takovým textem v úmyslu a dostane se jí odpovědi, že třeba vytvoření publikace, či jako podklad k přihlášce na doktorát. Diplomant reaguje na další dotazy tím, že nemá v plánu pokračovat na FaVU a pravděpodobně ani v České republice, protože zde neví o nikom, s kým by chtěl vytvářit tým. Vaněk ukončuje rozpravu.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO