Návrh robotického pracoviště pro bodové svařování

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce se zabývá návrhem a vytvořením virtuální simulace robotického pracoviště pro bodové svařování v prostředí Tecnomatix Process Simulate. Cílem práce je seznámení se s problematikou robotizovaných pracovišť, především v oblasti bodového svařování, a s problematikou samotného bodového svařování. Následně na základě těchto znalostí provést návrh robotického pracoviště pro svaření dvou plechů. Celý proces bude následně simulován v prostředí Tecnomatix Process Simulate a tato simulace bude sloužit jako demonstrační úloha ve výuce.
This work deals with the design and creation of a virtual simulation of a robotic workplace for spot welding in the Tecnomatix Process Simulate. The aim of the work is to get acquainted with the issues of robotic workplaces, especially in the field of spot. Then, based on this knowledge, design a robotic work cell for welding two sheets. The whole process will then be simulated in the Tecnomatix Process Simulate and this simulation will serve as a demonstration in teaching.
Description
Citation
HRUBEŠ, K. Návrh robotického pracoviště pro bodové svařování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vladislav Singule, CSc. (místopředseda) Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Tůma, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Kovář, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Polzer, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-16
Defence
Student seznámil členy komise se svou bakalářskou prací na téma „Návrh robotického pracoviště pro bodové svařování“. Student zodpověděl otázky oponenta. Otázky komise: - Opravdu jsou zapotřebí kleště o hmotnosti 90kg? - Jaké jsou přesné rozměry kleští? - Jak jste určil uchopovací sílu? - Může mít vliv na dynamiku odpor vzduchu? - V čem je lepší vybraná varianta pracoviště? - Je opravdu nutné uvádět uváděné síly na setiny Newtonu? - Prováděl jste pevnostní analýzu? - Jaký je takt linky? Student váhavě odpověděl na otázky komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO