Vytvoření databáze typických skladeb oblečení pro kabiny automobilů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
V tejto bakalárskej práci sú spracované typické skladby odevov v kabínach automobilov na základe informácií z dotazníkov pre mužov aj ženy a tri ročné obdobia. Boli vytvorené najčastejšie skladby odevov pre tri ročné obdobia – leto, prechodné obdobie, zima. Uvádzajú sa faktory, ktoré ovplyvňujú tepelný komfort a termoreguláciu ľudského tela. V práci sú tiež obsiahnuté možnosti ako merať tepelný komfort, ako aj možné spôsoby jeho vyhodnocovania pomocou rôznych stupníc. Práca ďalej obsahuje spôsob merania tepelného odporu jednotlivých skladieb oblečení pomocou manekýna Newton-a od firmy Measurement technology Northwest a použitia klimatokomory na VUT v Brne a následné vyhodnotenie týchto dát. Na záver sú uvedené a porovnané najpodstatnejšie výsledky pre obidve pohlavia.
In this bachelor thesis, there are processed databases of typical clothing for cabin of cars. Data are based on information from survey for both women and men for three seasons – summer, transitional season and winter. There are mentioned factors which affect thermal comfort and thermoregulation of human body. The thesis includes options how to measure thermal comfort and how we can evaluate results on different scales. Next, I process the way how we measure thermal resistance of each databases of clothing. Measurements are placed in climate chamber in VUT Brno and we are using manikin Newton made by Measurement technology Northwest. In the end, we mention some results and comparison of both genders.
Description
Citation
TOMA, R. Vytvoření databáze typických skladeb oblečení pro kabiny automobilů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Michal Jaroš, Dr. (člen) Ing. Vladimír Krejčí, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Hejčík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Charvát, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-18
Defence
Študent zrozumiteľne prezentoval svoju záverečnú prácu a plne zodpovedal otázky oponenta. Zdá sa Vám vzorka 10 ľudí pre dotazník ako dostačujúca? Podľa akých kritérií ste vyberali oblečenie pre meranie s manekýnom Newtonom? Viete povedať, aký oblek ma najvacsiu hodnotu čísla "clo". Je hodnota RCT odpor odevu?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO