Vytvoření modelu procesoru AVR32

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá vytvořením instruction-accurate modelu procesoru AVR32 v jazyce CodAL pro popis architektur. V práci je popsána RISC architektura AVR32, způsob implementace modelu, testování a generování softwarových nástojů. Implementace modelu je realizována pomocí frameworku Codasip. V modelu je popsána instrukční sada procesoru. Výsledkem této práce je instruction-accurate model procesoru Atmel AVR32.
This barchelor's thesis describe creation of AVR32 processor instruction-accurate model using CodAL language. In this thesis RISC AVR32 architecture, approach to implementation of the model, testing and generating of software toolchain is described. Model development is realized in Codasip framework. Model contains implementation of AVR32 instruction set. The result of this work is AVR32 processor instruction-accurate model.
Description
Citation
SARČÁK, R. Vytvoření modelu procesoru AVR32 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D. (předseda) doc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. (místopředseda) Ing. Tomáš Martínek, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Rozman, Ph.D. (člen) Ing. Michal Španěl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-19
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C. Otázky u obhajoby: Na jak velké sadě testů proběhlo testování navrženého modelu? Co všechno je potřeba zohlednit při vytváření cycle-accurate modelu procesoru AVR32 v prostředí Codasip Studia?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO