Přesnost RTK při budování bodových polí

but.committeecs
but.defencecs
but.jazykčeština (Czech)
but.programGeodézie a kartografiecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorBárta, Ladislavcs
dc.contributor.authorNosek, Jakubcs
dc.contributor.refereeKuruc, Michalcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:54:09Z
dc.date.available2019-04-03T22:54:09Z
dc.date.created2018cs
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce bylo zhodnotit přesnost metody RTK při tvorbě bodových polí. Měření metodou RTK probíhalo v blízkosti Fakulty stavební VUT v Brně a poblíž obce Jedovnice s využitím korekcí sítě CZEPOS a sítě Trimble VRS Now Czech. Tyto dvě lokality umožnily zhodnotit vliv vzdálenosti přijímačů od referenčních stanic na přesnost měření. Na každém bodě byly metodou RTK realizovány dva kontinuální záznamy souřadnic po 10 sekundách délky 10 minut. Graficky byly porovnány rozdíly souřadnic dvojic nezávislých měření. Výsledky metody RTK byly testovány vůči referenčním hodnotám určeným společným vyrovnáním výsledků měření rychlé statické metody a terestrických měření totální stanicí užitím MNČ. Součástí bakalářské práce bylo též porovnání výsledků převodu prostorových souřadnic ETRF2000 do S-JTSK pomocí zpřesněné globální transformace provedené několika transformačními programy.cs
dc.description.abstractThe aim of this bachelor thesis was to evaluate the accuracy of the RTK method in the creation of point fields. The RTK-measurement was carried out near the Faculty of Civil Engineering, Technical University in Brno, and near Jedovnice, by using the CZEPOS network and the Trimble VRS Now Czech network. These two locations have made it possible to assess the effect of receivers distance to the reference stations on measurement accuracy. At each point, two continuous coordinate records were executed by the RTK method after 10 seconds during 10 minutes. The graphs were compared to the coordinate differences of the pairs of independent measurements. The results of the RTK method were tested against the reference values determined by the common equalization of the measurement results of the fast static method and the terrestrial measurements by the total station using the LSM. The bachelor thesis also includes a comparison of the results of the transfer of spatial coordinates ETRF2000 to S-JTSK using precise global transformation performed by several transformation programs.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationNOSEK, J. Přesnost RTK při budování bodových polí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.cs
dc.identifier.other114210cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/84611
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRTKcs
dc.subjectS-JTSKcs
dc.subjectGNSScs
dc.subjectMNČcs
dc.subjectCZEPOScs
dc.subjectTRIMBLE VRS NOWcs
dc.subjecttransformacecs
dc.subjectRTKen
dc.subjectS-JTSKen
dc.subjectGNSSen
dc.subjectLSMen
dc.subjectCZEPOSen
dc.subjectTRIMBLE VRS NOWen
dc.subjecttransformationen
dc.titlePřesnost RTK při budování bodových polícs
dc.title.alternativeAccuracy of Real Time Kinematic Method in Building of Geodetic Controlen
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2018-06-11cs
dcterms.modified2018-09-06-08:04:11cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
sync.item.dbid114210en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 09:03:26en
sync.item.modts2021.11.12 08:47:31en
thesis.disciplineGeodézie, kartografie a geoinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodéziecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 5
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
20.54 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-44756.pdf
Size:
241.75 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-44756.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
2.55 MB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-44980.pdf
Size:
59.21 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-44980.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_114210.html
Size:
1.42 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_114210.html
Collections