Kruhově polarizované anténní řady na bázi SIW

but.committeeprof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D. (člen) doc. Ing. David Vrba, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Veselý, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jaroslav Láčík, Ph.D. (člen) prof. Miroslav Joler - oponent (člen) prof. Pawel Kabacik (člen)cs
but.defenceIng. Jan Špůrek se ve své práci věnoval návrhu kruhově polarizovaného anténního pole pro 17 GHz a 60 GHz integrovaného na substrátu a dále možnostem zvýšení šířky pásma tohoto pole. Anténní pole bylo navrženo, simulováno, realizováno a ověřeno měřením. Důležitým výsledkem je uvedení metodiky návrhu pole a identifikace kritických oblastí návrhu. Komise konstatovala, že doktorand prokázal tvůrčí schopnosti v dané oblasti výzkumu a práce splňuje požadavky kladené na disertační práce v daném oboru a jednomyslně se usnesla na závěru, že Ing. Jan Špůrek splnil podmínky k udělení akademického titulu doktor.cs
but.jazykangličtina (English)
but.programElektronika a komunikační technologiecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorRaida, Zbyněken
dc.contributor.authorŠpůrek, Janen
dc.contributor.refereeJoler,, Miroslaven
dc.contributor.refereeMazánek, Milošen
dc.date.accessioned2022-01-05T04:55:54Z
dc.date.available2022-01-05T04:55:54Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractTato disertační práce prezentuje nový koncept kruhově polarizovaných anténních řad na bázi vlnovodu integrovaného do substrátu. Hlavní devízou konceptu je modularita, kdy je základní stavební blok řady použitelný pro tvorbu komplexnějších řad a tento blok zároveň slouží jako šablona pro návrh komplexnější struktury. Anténní řada byla simulována a experimentálně ověřena pro frekvence 17 a 60 GHz. Na základě dosažených výsledků byla odvozena metodologie pro návrh a identifikovány klíčové oblasti návrhu. Následně práce představuje techniku zvýšení šířky pásma osového poměru kruhově polarizovaných anténních řad pomoci parazitních flíčků, které jsou umístěny nad zářiče v definované vzdálenosti. Anténní řada z první části práce byla použita v simulacích a experimentálním ověření pro frekvence 17 a 60 GHz, kdy byla tato řada rozšířena o parazitní strukturu, přidávajíc další vrstvu modularity do konceptu.en
dc.description.abstractThis dissertation thesis presents a new concept of SIW-based circularly polarized antenna arrays. The main property of the concept is modularity where the base building block can be utilized to create more complex antenna arrays and at the same time it serves also as the template to design the more complex structure. The antenna array was simulated and experimentally verified for the frequencies of 17 and 60 GHz. Based on the obtained results, design methodology was derived, and key design areas were identified. Next, the thesis introduces a technique of increasing axial ratio bandwidth of circularly polarized antenna arrays by utilizing parasitic patches, which are placed above the radiating elements at defined distance. The antenna array from the first section of the thesis was used in the simulations and experimental verification for the frequencies of 17 and 60 GHz, where this array was extended with the parasitic structure, adding another level of modularity into the concept.cs
dc.description.markPcs
dc.identifier.citationŠPŮREK, J. Kruhově polarizované anténní řady na bázi SIW [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.cs
dc.identifier.other137466cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/203263
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAnténní řadaen
dc.subjectflíčková anténaen
dc.subjectkruhová polarizaceen
dc.subjectparazitní strukturyen
dc.subjectvlnovod integrovaný do substrátuen
dc.subjectosový poměren
dc.subjectmodularitaen
dc.subjectAntenna arraycs
dc.subjectpatch antennacs
dc.subjectcircular polarizationcs
dc.subjectparasitic structurescs
dc.subjectsubstrate integrated waveguidecs
dc.subjectaxial ratiocs
dc.subjectmodularitycs
dc.titleKruhově polarizované anténní řady na bázi SIWen
dc.title.alternativeSIW-Based Circularly Polarized Antenna Arrayscs
dc.typeTextcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
dcterms.dateAccepted2022-01-04cs
dcterms.modified2022-01-04-12:48:00cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
sync.item.dbid137466en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.01.05 05:55:54en
sync.item.modts2022.01.05 04:12:20en
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektronikycs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 5
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
4.3 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
thesis-1.pdf
Size:
2.17 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
thesis-1.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-Opponents review prof. Joler_dissertation_Ing. Spurek.pdf
Size:
259.51 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-Opponents review prof. Joler_dissertation_Ing. Spurek.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-posudek oponenta prof. Mazanek_disertace Spurek.pdf
Size:
824.48 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-posudek oponenta prof. Mazanek_disertace Spurek.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_137466.html
Size:
3.46 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_137466.html
Collections