Model dolních končetin kráčejícího robota

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této práce je vytvořit dvounohého kráčejícího robota, jenž bude schopný samostatně kráčet vpřed, bez asistence člověka po předem dané trajektorii. Celé práce obsahuje navržení konstrukce robota, jeho vymodelování, následnou teorii k tisknutí robota na 3D tiskárně a v neposlední řadě i programování chůze robota.
The purpose of this thesis is produce a two-legged walking robot. This robot will be able to walking independently forward, without any assistance of human, after predefined trajectory. Whole thesis includes design of the robot construction, model the robot, following theory related to printing the robot on 3D printer and programming of robot walking.
Description
Citation
ČERMÁK, J. Model dolních končetin kráčejícího robota [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika a technologie
Comittee
prof. Ing. Jiří Kazelle, CSc. (předseda) doc. Ing. Arnošt Bajer, CSc. (místopředseda) Ing. Zdenka Rozsívalová (člen) doc. Ing. Petr Vyroubal, Ph.D. (člen) Ing. Kristýna Jandová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-19
Defence
S jakou přesností IT jsou zpracovány díly za použití 3D tisku bez dalšího opracování? Popiště přibližně rozdíl ve stabilitě, případně v dalších možnostech jako je překonávání překážek u robota s 12 a 6 stupni volnosti? Jaký byl přibližně cenový rozdíl, kdybyste modeloval podobně robota s 6 stupni volnosti pohybu? Proč jste pro komunikaci zvolil RS32 a ne USB? Student seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné vysokoškolské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO