Omezení vzájemné vazby elementů planárních anténních řad

but.committeeprof. Dr. Ing. Zdeněk Kolka (předseda) doc. Ing. Ladislav Polák, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Miroslav Kasal, CSc. (člen) Ing. Jan Látal, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Frýza, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent odpovídá na otázky oponenta. prof. Dr. Ing. Zdeněk Kolka - doplňující dotaz na kmitočet měření. Student odpovídá. doc. Ing. Ladislav Polák, Ph.D. - dotaz na porovnání výstupu práce s ostatními dostupnými metodami. Student odpovídá. Přiznává, že práci neporovnal. prof. Miroslav Kasal, CSc. - Jak souvisí parametr S-11, činitel odrazu a impedance antény. Student nezná odpověď. prof. Miroslav Kasal, CSc. - Dotaz na impedanci napaječe. Student odpovídá. Ing. Jan Látal, Ph.D. - Dotaz na rostoucí modrou křivku v grafu zisku. Student nedokáže odpovědět.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programElektronika a komunikační technologiecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorMikulášek, Tomášcs
dc.contributor.authorHorník, Milancs
dc.contributor.refereePokorný, Michalcs
dc.date.accessioned2023-06-07T07:58:41Z
dc.date.available2023-06-07T07:58:41Z
dc.date.created2023cs
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá zkoumáním mechanismů vzniku vzájemné vazby a jejím potlačením mezi dvojicí flíčků umístěných nad společnou zemní rovinou. Součástí práce je rozbor vzniku vzájemné vazby a návrh technik zabývajících se jejím potlačením. Pro analýzu vzájemné vazby byla navržena dvojice flíčkových elementů v obou polarizacích a zkoumána jejich vzájemná vazba. Na základě prostudování dostupných opatření pro potlačení vzájemné vazby byla vybrána vhodná kombinace opatření. Anténa navržená s použitím těchto opatření byla simulována a posléze vyrobena. Se zájmem byla použitá technika potlačení rozšířena na pole elementů 8x1 a vyzkoušena funkce fázové anténní řady.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the investigation of the mechanisms of the formation of mutual coupling and its suppression between a pair of patches located above the common ground plane. The thesis includes an analysis of mutual coupling formation and a proposal of techniques dealing with its suppression. To analyse the mutual coupling, a pair of patch elements in both polarizations was designed and their mutual coupling was investigated. A suitable variation of the techniques was selected based on a study of the available suppression techniques of mutual coupling. The antenna designed by the selected technique was simulated and later produced. With interest, the suppression technique was used, extended to an 8x1 element array, and the function of a phased antenna array was tested.en
dc.description.markCcs
dc.identifier.citationHORNÍK, M. Omezení vzájemné vazby elementů planárních anténních řad [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2023.cs
dc.identifier.other151748cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/209975
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVzájemná vazba anténcs
dc.subjectFlíčková anténacs
dc.subjectFázované anténní řadycs
dc.subjectEBGcs
dc.subjectMulti-substrátová technikacs
dc.subjectCST Microwave Studiocs
dc.subjectS pásmocs
dc.subjectAntenna mutual couplingen
dc.subjectPhased array antennaen
dc.subjectPhased array antennasen
dc.subjectEBGen
dc.subjectMulti-layer Dielectricen
dc.subjectCST Microwave Studioen
dc.subjectS banden
dc.titleOmezení vzájemné vazby elementů planárních anténních řadcs
dc.title.alternativeMutual coupling reduction techniques in microstrip patch phased arraysen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2023-06-06cs
dcterms.modified2023-06-06-10:04:45cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
sync.item.dbid151748en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2023.06.07 09:58:41en
sync.item.modts2023.06.07 08:14:58en
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektronikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
7.43 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_151748.html
Size:
5.4 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_151748.html
Collections