Omezení vzájemné vazby elementů planárních anténních řad

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá zkoumáním mechanismů vzniku vzájemné vazby a jejím potlačením mezi dvojicí flíčků umístěných nad společnou zemní rovinou. Součástí práce je rozbor vzniku vzájemné vazby a návrh technik zabývajících se jejím potlačením. Pro analýzu vzájemné vazby byla navržena dvojice flíčkových elementů v obou polarizacích a zkoumána jejich vzájemná vazba. Na základě prostudování dostupných opatření pro potlačení vzájemné vazby byla vybrána vhodná kombinace opatření. Anténa navržená s použitím těchto opatření byla simulována a posléze vyrobena. Se zájmem byla použitá technika potlačení rozšířena na pole elementů 8x1 a vyzkoušena funkce fázové anténní řady.
This thesis deals with the investigation of the mechanisms of the formation of mutual coupling and its suppression between a pair of patches located above the common ground plane. The thesis includes an analysis of mutual coupling formation and a proposal of techniques dealing with its suppression. To analyse the mutual coupling, a pair of patch elements in both polarizations was designed and their mutual coupling was investigated. A suitable variation of the techniques was selected based on a study of the available suppression techniques of mutual coupling. The antenna designed by the selected technique was simulated and later produced. With interest, the suppression technique was used, extended to an 8x1 element array, and the function of a phased antenna array was tested.
Description
Citation
HORNÍK, M. Omezení vzájemné vazby elementů planárních anténních řad [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Dr. Ing. Zdeněk Kolka (předseda) doc. Ing. Ladislav Polák, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Miroslav Kasal, CSc. (člen) Ing. Jan Látal, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Frýza, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-06
Defence
Student odpovídá na otázky oponenta. prof. Dr. Ing. Zdeněk Kolka - doplňující dotaz na kmitočet měření. Student odpovídá. doc. Ing. Ladislav Polák, Ph.D. - dotaz na porovnání výstupu práce s ostatními dostupnými metodami. Student odpovídá. Přiznává, že práci neporovnal. prof. Miroslav Kasal, CSc. - Jak souvisí parametr S-11, činitel odrazu a impedance antény. Student nezná odpověď. prof. Miroslav Kasal, CSc. - Dotaz na impedanci napaječe. Student odpovídá. Ing. Jan Látal, Ph.D. - Dotaz na rostoucí modrou křivku v grafu zisku. Student nedokáže odpovědět.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO