Detekce QRS komplexů s využitím Stockwellovy transformace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá detekcí QRS komplexů v EKG záznamu. V práci jsou uvedeny stručné informace související s anatomií srdce, vznikem elektrických signálů v srdci, snímáním a popisem EKG záznamu. Podrobněji se práce zabývá detekcí QRS komplexů různými metodami a realizací detektoru založeného na Stockwellově transformaci, Shannonově energii a adaptivním prahování. Také je zde rozebrána problematika hodnocení úspěšnosti detekce. Sensitivita a pozitivní predikce popsaného detektoru na kompletní MIT-BIH Arrhythmia databázi dosahují hodnot 99.80 % a 99.88 %.
This bachelor´s thesis deals with the detection of QRS complexes in ECG record. The thesis provides a brief information related to the heart anatomy, generation of electrical signals in the heart, recording and description of the ECG record. In more detail, there is a description of the detection of QRS complexes by various methods and realization of a detector based on Stockwell transform, Shannon energy and adaptive thresholding. The evaluation process of the detection efficiency is also included. Sensitivity and positive prediction of the proposed detector on the complete MIT-BIH Arrhythmia database reached 99.80 % and 99.88 % respectively.
Description
Citation
KAŠÍK, O. Detekce QRS komplexů s využitím Stockwellovy transformace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínská technika a bioinformatika
Comittee
doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D. (předseda) Mgr. Daniel Vlk, CSc. (místopředseda) Ing. Lukáš Smital, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Vlastimil Vondra (člen) doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D. (člen) Mgr. Ing. Karel Sedlář, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-14
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Dr. Vondra položil otázku: Realizoval jste všechny detektory uvedené v tabulce shodnocení? Student obhájil bakalářskou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO