Demonstrační program simulace precedenční syntaktické analýzy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabývá vývojem a tvorbou aplikace sloužící k výuce precedenční syntaktické analýzy. Hlavním úkolem práce bylo vytvořit demonstrační program, který obsahuje uživatelské rozhraní a přehlednou a srozumitelnou formu vysvětluje problematiku uvedeného tématu. Bylo využito multiplatformní knihovny pro uživatelské rozhraní, čímž je zaručena přenositelnost mezi různými operačními systémy. Ve vývoji byl také zohledněn případ použití aplikace pro výuku zahraničních studentů. Ve výsledku, aplikace demonstruje všechny klíčové momenty precedenční syntaktické analýzy.
Bachelor's thesis deals with development and creation application serving to teaching precedence parsing. The main brief of work has been created demonstrational program, which consist user interface and well-arranged and understandable form explains problems of the above theme. User interface used multiplatform library, whereby is guaranteed portability between different operating systems. Designs make provision for case using application pro teaching foreign students. In result application demonstrate all key's moment precedence parsing.
Description
Citation
PICHLER, L. Demonstrační program simulace precedenční syntaktické analýzy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
2009-02-19
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO