Modelování prostorové akustiky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá geometrickými modelovacími metodami a jejich implementací v~prostředí Octave (Matlab), které je pro praktickou realizaci ideální. V první části je práce zaměřena na velmi zjednodušenou metodu zrcadlových zdrojů, která je schopna vypočítat a vykreslit impulzní odezvu pravoúhlých 2D místností. V další části je věnována pozornost metodě stejné, avšak rozšířené o možnost simulace trojrozměrných místností ve tvaru mnohostěnných hranolů. Nejdřívě je vysvětlena z hlediska teoretického a matematického, následně je i podrobně zdokumentována její implementace. Metoda rozšířená dokáže kromě grafického znázornění impulzní charakteristiky také vygenerovat její zvukovou reprezentaci a následně ji využít pro auralizaci, které je dosaženo za pomoci konvoluce definovaného vstupního zvuku s výslednou impulzní odezvou. K oběma metodám je uveden příklad použítí včetně vysvětlujících obrazových znázornění.
This Master's Thesis deals with geometric modeling methods and theirs implementation in Octave (Matlab), which is ideal for the practical realization. The first part of the thesis is focused on a very simplified image source method, which is able to calculate and render the 2D impulse response of rectangular rooms. The next part is aimed on~the same method, but extended by three-dimensional simulation of polyhedral prism-shaped rooms. There is both an explanation of theoretical and mathematical aspects and a~documentation of the implemented source code. Extended image source method is able to generate sound representation of impulse response characteristics, and use it for auralization, which is achieved by using convolution of both the input sound source and the calculated impulse response. At the end there are two practical examples for both methods with explanatory illustrations.
Description
Citation
BERNÁT, M. Modelování prostorové akustiky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Telekomunikační a informační technika
Comittee
prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc. (předseda) prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Izabela Krbilová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Otto Dostál, CSc. (člen) doc. Ing. Jan Jeřábek, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Přinosil, Ph.D. (člen) Ing. Ivan Míča, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Mácha, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-08
Defence
Jak změříte impulsní charakteristiku místnosti? Dovedete si představit využití metody posledních prvků? Jste schopen zjistit akustickou rezonanci místnosti? Co se stane, když bude stěna kmitat?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO