Existují alternativní internetové vyhledávače srovnatelné s Googlem?

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se věnuje internetovým vyhledávačům. Skoro každý v dnešní době nějaký používá, většina z nás ovšem netuší, jak tento proces funguje. Cílem této práce je z jisté části pochopit, jak internetový prohlížeč funguje, stejně jako se seznámit s historií Googlu, Microsoftu a Yahoo!. Jelikož Google je nejpopulárnější z trojice, tak kromě historie i propagace a YouTube jsou zmíněny. Dalším důležitým bodem této semestrální práce je, jak internetový vyhledávač značky Google funguje. Pro lepší porozumění se první část tohoto bodu věnuje obecně vyhledávači a popisuje, jak k vyhledávání dochází. Druhá část se už věnuje konkrétním aktualizacím. Vzhledem k obrovské rychlosti vývoje internetových vyhledávačů, jsem převážně čerpal z internetových a knižních zdrojů. Pro lepší reprezentaci vlivů určitých algoritmů, jsou poskytnuty fotky vyhledávání přímo z Googlu.
This bachelor thesis deals with the search engine. Almost everyone uses one today, but most of us have no idea how this process works. The aim of this thesis is to understand how the search engine works and het acquainted with the history of Google, Microsoft, and Yahoo!. As Google is the most popular of the three, history, advertising and YouTube are also mentioned. Another important point is how Google’s search engine works. For a better understanding, the first part of this chapter describes how any search engine works. The second part depicts Google’s significant updates. Due to the tremendous speed of search engine development, Internet sources and books are main source to this thesis. To better represent the effect of certain algorithms, screenshots of searching queries are provided directly from Google.
Description
Citation
ČERNOVICKÝ, O. Existují alternativní internetové vyhledávače srovnatelné s Googlem? [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Angličtina v elektrotechnice a informatice
Comittee
doc. PhDr. Milena Krhutová, Ph.D. (předseda) Mgr. Miroslav Kotásek, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Jaroslav Boušek, CSc. (člen) Mgr. Bc. Magda Sučková, Ph.D. (člen) Mgr. Pavel Sedláček (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student přednesl zdařilou prezentaci a úspěšně zodpověděl dotaz oponentky: "Do jaké míry jsou si vyjmenované prohlížeče schopny poradit s nevšedním požadavkem (otázkou), který z nich je ve zpracování nejlepší a proč? Vymyslete patřičný idiosynkratický požadavek a proveďte srovnání." i dotaz na nezařazený prohlížeč DuckDuckGo.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO