Vícepásmová magnetická anténa

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce se zabývá parametrickou analýzou vícepásmové magnetické antény a objasňuje princip její činnosti. Je zde rovněž podrobně popsána optimalizace antény metodou roje částic pro impedanční přizpůsobení v různých kmitočtových pásmech.
The thesis deals with a parametric analysis of a magnetic multiband antenna and explains the principle of its operation. In the thesis, an optimization of the antenna by the particle swarm optimization is performed in order to meet impedance matching in prescribed frequency bands.
Description
Citation
RYŠÁNEK, M. Vícepásmová magnetická anténa [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Ing. Milan Sigmund, CSc. (předseda) doc. Ing. Tomáš Frýza, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Miroslav Kasal, CSc. (člen) doc. Ing. Lucie Hudcová, Ph.D. (člen) Ing. Jan Prokopec, Ph.D. (člen) doc. Dr. Ing. Josef Punčochář (člen) prof. Ing. Miloš Mazánek, CSc. (člen)
Date of acceptance
2010-06-08
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO