Návrh přípravků pro měření geometrické přesnosti obráběcích strojů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá moderními způsoby měření geometrické přesnosti obráběcích strojů, modální analýzou a definicí požadavků na používané přípravky při měření. Část se věnuje popisu numerické metody konečných prvků, která je hlavním stavebním kamenem při zjišťování vlastních frekvencí softwarovým programem. V závěru jsou navrženy vhodné úpravy pro minimalizaci vlivu vibrací na měření.
This bachelor’s work deals with modern methods of geometric accuracy measurement of machine tools, modal analysis and definition of demands on used agents during the measurement process. A part of this work is dedicated to description of numerical finite element method, which is the cornerstone of ascertaining the natural frequencies by a software program. In the closing part the appropriate adjustments of minimisation of influence on measurement are suggested.
Description
Citation
HOLCMAN, D. Návrh přípravků pro měření geometrické přesnosti obráběcích strojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Vladislav Singule, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Pernikář, CSc. (místopředseda) doc. Ing., Dipl.-Ing Michal Holub, Ph.D. (člen) Ing. Jan Vetiška, Ph.D. (člen) Ing. František Bradáč, Ph.D. (člen) Ing. Maria Krbalová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO