Návrh WiFi sítě v nemocnici

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem funkční a dostatečně výkonné WiFi sítě, která bude schopna uspokojit potřeby zákazníků a personálu nemocnice ve městě s 10 000 obyvateli. Realizací tohoto projektu dosáhne nemocnice zkvalitnění služeb především pro pacienty, kteří v ní musí trávit dlouhodobý pobyt. Práce obsahuje návrh tras vedení kabelů, výběr a nastavení aktivních prvků a ekonomické zhodnocení investice.
This bachelor thesis is focused on functional and efficient design of WiFi network which will be able to satisfy needs of pacients and employees of hospital which is based in a city with 10 000 inhabitants. By implementing this project, the hospital will achieve a better quality of service especially for patients who need to stay there for a long time. The thesis includes design of cable routing, selection and setting of active elements and economic evaluation of investment.
Description
Citation
BADIN, V. Návrh WiFi sítě v nemocnici [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (předseda) doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (místopředseda) Ing. Jiří Kříž, Ph.D. (člen) Ing. Viktor Ondrák, Ph.D. (člen) Mgr. Martina Bobalová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-17
Defence
Otázky vedoucího - odpovězeno. Otázky oponenta - odpovězeno. doc. Karpíšek - Jak bude Váš návrh řešen mimo budovu? - odpovězeno Mgr. Bobalová - Investorem je nemocnice? Řešil jste problém za nemocnici? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO