Výškoměr pro RC modely letadel

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
F
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Předmětem mé bakalářské práce je návrh výškoměru, který využívá pro záznam letové polohy modelu RC letadla vyhodnocování aktuálního atmosferického tlaku. Údaje jsou po dobu letu ukládány do paměti, odkud je možné je po skončení záznamu přes rozhraní USB uložit v PC. Software na PC zajišťuje komunikaci se zařízením a přepočet zaznamenaného tlaku na nadmořskou výšku RC modelu.
The aim of my bachelor thesis is to design a altimeter, who uses to record the attitude of the model "RC plane" evaluation of the current atmospheric pressure. The data are storaged during the flight into memory. Data can be after the recording through the USB transferred to the PC store. The software on the PC communicates with the device and ensuring the conversion of recorded pressure to altitude RC model.
Description
Citation
ŠVEC, J. Výškoměr pro RC modely letadel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Dr. Ing. Zdeněk Kolka (předseda) prof. Ing. Miroslav Kasal, CSc. (místopředseda) Ing. Michal Kubíček, Ph.D. (člen) prof. Mgr. Páta Petr, Ph.D. (člen) Ing. Michal Zamazal, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-15
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své bakalářské práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO