Konstrukce simulátoru kontaktu mezi elastomerovou stírací lištou a sklem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem, výrobou a sestavení experimentálního zařízení – simulátoru kontaktu mezi elastomerovou lištou a rotujícím diskem s vizualizací kontaktní plochy. Simulátor bude sloužit jako výzkumné zařízení ke studiu tloušťky mazací vrstvy a třecí síly v kontaktu. V práci jsou uvedena podobná konstrukční řešení jiných autorů. Součástí práce je technická dokumentace.
This bachelor thesis deals with project, manufacture and assembly of construction of experimental device – simulator of softEHD contact between elastomer and glass. This device will serve as research facility of lubricating layer thickness and frictional force at the contact. Similar solutions of other authors are mentioned in this thesis. Technical documentation is included.
Description
Citation
ŠTIPÁK, P. Konstrukce simulátoru kontaktu mezi elastomerovou stírací lištou a sklem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Martin Vrbka, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jan Brandejs, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Ing. Josef Nevrlý, CSc. (člen) doc. Ing. David Paloušek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Svoboda, Ph.D. (člen) doc. Ing. Milan Klapka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-11
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO