Tahokov

Abstract
Řízená deformace. Za jakých podmínek lze ovlivnit proces deformace železa? Tato práce je zaměřena na roztahování ocelových profilů. Pomocí různých zkoušek a testů budu konfrontovat výslednou vizuálnost s technickými možnostmi materiálu. Snaha o nalezení hranice, která je ještě přípustná z hlediska maximálního natažení oceli, těsně před tím, než materiál začne selhávat. Výsledná instalace by měla zachytit působení enormních sil potřebných k deformaci materiálu, kde divák bude postaven přímo před vlastní proces.
Controlled deformation. Under with conditions can the iron deformation process be affected? This work is focused on expanding steel profiles. Using various tests, I will confront the visual results with the technical possibilities of the material. Attempting to find a boundary that is still permissible in terms of maximum steel loading just before the material starts to fail. The resulting installation should show the enormous forces needed to distort the material, where the viewer will be directly confront with the process.
Description
Citation
DOSTÁL, J. Tahokov [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Výtvarná tvorba
Comittee
doc. MgA. Luděk Rathouský (předseda) MgA. Vasil Artamonov (člen) MgA. Tomáš Hlavenka (člen) prof. MgA. Petr Kvíčala (člen) doc. MgA. Milan Houser (člen) MgA. Břetislav Malý (člen) MgA. Ondřej Homola (člen) MgA. Katarína Hládeková, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Art. Svätopluk Mikyta (člen) prof. akad. soch. Michal Gabriel (člen) doc. Mgr. Tomáš Medek (člen) prof. Dezider Tóth (člen) MgA. Jiří Franta (člen)
Date of acceptance
2018-05-16
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO