Návrh databáze pro Eltex electronics

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu databázového systému přizpůsobenou požadavkům společnosti ELTEX electronics. Návrh databáze je realizován v databázovém systému MySQL. Databáze je navržena pro účely archivace a následné vizualizace dat získaných z měřicích přístrojů. Data jsou ukládána na databázový server, kde je připravený databázový systém MySQL s navrženou databází.
Bachelor thesis deal with the proposal database system tailored to company requirements ELTEX electronics. Database design is realized in a database system MySQL. The database is designed for archiving and visualization of data obtained from measuring devices. Data is saved to the database server, where is the MySQL database system with the designed database.
Description
Citation
KRAVCOVÁ, J. Návrh databáze pro Eltex electronics [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D., MBA (předseda) doc. RNDr. Jiří Kropáč, CSc. (místopředseda) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen) Ing. Zdeněk Brož, Ph.D. (člen) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-26
Defence
Otázky vedoucího práce - Ing. Jan Luhan, Ph.D.: 1) Jakým způsobem budou archivována naměřená data a k čemu budou tyto informace použity? - odpovězeno 2) Jak byste charakterizovala přínosy Vaší práce a vynaložené zdroje na její realizaci? - odpovězeno Otázka oponenta - Ing. Martin Žeravík: 1) V kapitole 1.5.4 je uvedeno, že každá tabulka má svůj primární klíč. Je možné vytvořit tabulku bez primárního klíče? Jaké by taková tabulka měla vhodné využít? - odpovězeno 2) V kapitole 1.10 jsou uvedeny výhody a nevýhody uložených procedur. Co je uložená procedura? - odpovězeno Otázky komise: 1) doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D., MBA: Jaké aplikace poběží na databázové platformě? Kdo bude správcem databáze? - odpovězeno 2) doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D., MBA: Shrňte ekonomické hodnocení. - odpovězeno 3) doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D., MBA: Jaká je Vaše cena za člověkohodiny? - odpovězeno 4) doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D., MBA: Proč jste si vybrata zrovno toto téma na bakalářskou práci? - odpovězeno 5) doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D., MBA: S jakými databázemi máte zkušenosti? - odpovězeno 6) doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D., MBA: Budete se touto oblastí zabývat i v budoucnu? - odpovězeno 7) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D.: Jak se píše slovo "byte"? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO