Podnikatelský plán založení vegetariánského bistra

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce představuje návrh podnikatelského plánu – vegetariánského bistra. Práce je rozdělena do tří částí, teoretické, analytické a návrhové. V teoretické části jsou podrobně rozepsány základní pojmy, které se týkají vybraného tématu. Analytická část popisuje současnou situaci na trhu a shrnuje analýzu současného stavu. Návrhová část práce obsahuje vlastní návrh podnikatelského plánu.
This bachelor thesis presents a proposal of business plan – establishment a vegetarian bistro. The thesis is divided into three parts, a theretical, an analytical and a proposal. The theoretical part describes the basic concepts that relate to the selected topic. The analytical part describes the current market situation and summarizes the analysis of the current situations. The proposal contains a business plan.
Description
Citation
DIVOKÁ, N. Podnikatelský plán založení vegetariánského bistra [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Vratislav Kozák, CSc. (předseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (místopředseda) Ing. Rostislav Tesař (člen) Ing. et Ing. Mgr. Martina Skalická, Ph.D. (člen) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen)
Date of acceptance
2019-06-14
Defence
otázka oponenta - odpovězeno v plném rozsahu doc. Kozák: Víte, jaká část z Vašich potenciálních zákazníků je vegetariánů? - odpovězeno v plném rozsahu Ing. Milichovský: Mají obyvatelé Brna povědomí o všech přístupech ke stravování kromě vegetariánství? - odpovězeno v plném rozsahu Ing. Milichovský: Myslíte si, že jsou Vaše odhady zisku reálné? - odpovězeno v plném rozsahu Ing. Milichovský: Jaké jsou ceny za pronájem v oblasti náměstí Svobody? - odpovězeno v plném rozsahu Ing. Skalická: Zvažovala jste i jinou právní formu podnikání? - odpovězeno v plném rozsahu
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO