Komparace zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a ve Velké Británii

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce na téma „Komparace zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a ve Velké Británii“, se bude zabývat, jak už název napovídá zdaněním příjmů fyzických osob v těchto dvou zemích. Bude zde popsán daňový systém se zaměřením na zdanění příjmů fyzických osob. Provede se porovnání těchto dvou systémů. Na závěr budou uvedeny modelové příklady výpočtu daně v ČR a VB a jejich optimalizace.
Bachelor thesis "Comparison of personal income tax in the Czech Republic and Great Britain", will deal with, as the name implies-tax personal income in these two countries. There will be described tax systems, focusing on the taxation of personal income. A comparison of these two systems will be made. In conclusion are examples of calculating taxes in the Czech Republic and the UK and their optimization.
Description
Citation
LINHA, A. Komparace zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a ve Velké Británii [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (místopředseda) JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) Ing. Denisa Doupovcová (člen)
Date of acceptance
2017-06-23
Defence
otázka vedoucího - zodpovězeno otázky oponenta - zodpovězeno doc. Bartoš: Jaké riziko je spojené s kapitálovou investicí? Do jaké výše je příjem osvobozen od daně z příjmu ve Velké Británii? - zodpovězeno prof. Kocmanová: Patří stravenky mezi zaměstnanecké benefity v ČR? Jak je tato situace upravena ve Velké Británie z hlediska zdanění? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO