Studium tvorby vodního menisku mezi hrotem AFM a povrchem NaCl

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřená na studium tvorby vodního menisku mezi hrotem AFM a povrchem NaCl. Jedná se o nepřímou metodu studia menisku, a to sledováním vzniku kráterů a pahorků na povrchu NaCl v závislosti na relativní vlhkosti, čištění hrotu, době přiložení hrotu a napětí mezi vzorkem a hrotem.
This bachelor's thesis deals with the study of water meniscus formation between the AFM tip and NaCl surface. This is an indirect method for the study of meniscus by observation of holes and hillocks created on the NaCl surface, in dependence on the relative humidity, cleaning the tip, time of keeping the on the surface apllied voltage tip-surface.
Description
Citation
ŠVARC, V. Studium tvorby vodního menisku mezi hrotem AFM a povrchem NaCl [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
Comittee
prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (předseda) prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. (místopředseda) prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc. (člen) prof. RNDr. Jiří Komrska, CSc. (člen) prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (člen) prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. (člen) prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. (člen) RNDr. Antonín Fejfar, CSc. (člen)
Date of acceptance
2013-06-20
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO