Plánování trajektorie robotického ramene

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabývá oživením robotického manipulátoru EPSON C4 a jeho řídící jednotky RC700-A. Zprovoznění komunikačního protokolu TCP/IP pro komunikaci řídící jednotky s knihovnou, implementovanou v jazyce C# .NET. Vytvoření SW nástroje pro rychlé a jednoduché plánování trajektorie pomocí ovladačů Razor Hydra.
Semestr work deals with commissioning of a robotics manipulator EPSON C4 and controller RC700-A. The work also deals with commissioning of a communications protocol TCP/IP for communication between a controller and driver which is programmed in C# .NET. Creation of SW tool for fast and simple planning trajectory using Razor Hydra controllers.
Description
Citation
ZBOŽÍNEK, O. Plánování trajektorie robotického ramene [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Blaha, Ph.D. (místopředseda) Ing. Zdeněk Havránek, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Macho, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Kopečný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-21
Defence
Student obhájil bakalářskou práci s výhradami.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO