Model malého lisu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Předkládána práce se zabývá konstrukcí laboratorního modelu lisu a návrhem bezpečnostních opatření modelu lisu. Návrhu bezpečnostních opatření předcházel průzkum norem zabývajících se konstrukcí strojních zařízení. V práci jsou zmíněny dvě normy ČSN EN 61 508 a ČSN EN ISO 13489-1. Dále je uvedena praktická ukázka bezpečnostní analýzy stroje v programu SISTEMA. Podle zmiňované analýzy, byly provedeny úpravy bezpečnostních opatření. Součástí práce je navržení programového vybavení lisu v programu RSlogix5000 v Ladder logice a umožnění ovládání lisu z vizualizačního panelu PanelView 700.
This thesis deals with design construction of laboratory model of air press and also proposes of safety measures for this machine. Before the design itself, norms concerning machinery construction were surveyed. There are two norms mentioned in the text ČSN EN 61 508 and ČSN EN ISO 13489-1. Next part shows practical demonstration of machine safety analysis using SISTEMA software tool. Changes to the safety measures were made according to the result of this analysis. Important part of this thesis is also design of control software for the air press in RSlogix5000 environment using Ladder logic and also created visualization of pressing process and show up on to visualization panel PanelView 700.
Description
Citation
UHEREK, V. Model malého lisu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Kybernetika, automatizace a měření
Comittee
prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný (předseda) doc. Ing. Ludvík Bejček, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Petr Blaha, Ph.D. (člen) Ing. Radovan Holek, CSc. (člen) Ing. Ondřej Hynčica (člen) prof. Ing. Pavel Jura, CSc. (člen)
Date of acceptance
2010-06-09
Defence
Student obhájil diplomovou práci a úspešne zodpovedel položené dotazy.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO