Detekce nervových vláken v oftalmologických obrazech metodami texturní analýzy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
V úvodu této práce byla popsána fyziologie lidského oka a glaukomové onemocnění. Dále byly popsány různé druhy vlnkové transformace a s ní spojený algoritmus texturní segmentace. Následující kapitoly se věnují teorii metody texturní analýzy s názvem „Gray level run length matrices“ a jejímu využití pro detekci nervových vláken v oftalmologických obrazech. Aplikace této metody jsou uvedeny na třech typech vybraných oblastí sítnice, z nichž každá je charakteristická jinými vlastnostmi. Následně byly testy prováděny na celých oftalmologických obrazech, z nichž některé obsahovaly výpadek nervových vláken. Dále byly ukázány možnosti změny vstupních parametrů určujících vlastnosti výsledného obrazu a s tím spojené výsledky. Poslední kapitola se věnuje rozložení jasových hodnot v okolí slepé skvrny a uvádí výsledky získané při použití na parametrech z GLRL matice.
This thesis deals with detection of the retinal nerve fiber layer in gray level retinal images taken by fundus camera. The first part describes a physiology of human eye and glaucoma disease. Then, the use of wavelet transform and algorithm of texture analysis applied for texture analysis. Next chapters describe theory of texture analysis named „Gray level run length matrices“ and its application for detection of the nerve fiber layer. Applications of this method are described for three types of retinal tissues and for whole image. The last chapter describes gray levels around optic disc and results obtained from parameters from GLRL matrices.
Description
Citation
URBÁNEK, D. Detekce nervových vláken v oftalmologických obrazech metodami texturní analýzy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínské a ekologické inženýrství
Comittee
doc. Ing. Aleš Drastich, CSc. (předseda) prof. Ing. Jiří Jan, CSc. (místopředseda) Ing. Karel Jehlička, CSc. (člen) doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D. (člen) Ing. Jaromír Cmíral, DrSc. (člen) Ing. Zoltán Szabó, Ph.D. (člen) doc. MUDr. Václav Chaloupka, CSc. (člen)
Date of acceptance
2008-06-10
Defence
Otázka Ing. Jehlička: Volba velikosti okna. Student odpověděl. Otázka Ing. Kolář: Náročnost na výpočet. Student odpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO