Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace podniku a návrhem na její zlepšení. Teoretická část je orientovaná na vybrané ukazatele finanční analýzy, za pomocí kterých je v sekundární části vyhodnocena finanční situace podniku ALZA.CZ a. s.. V poslední části bakalářské práce je uvedena komparace s podniky stejného zaměření a návrhy na zlepšení finanční situace podniku ALZA.CZ, a. s..
This bachelor thesis is focused on the financial evalution of the ALZA.CZ a. s., and its proposals for improvements of the company. Teoretical part si focused on selected indicators of financial analysis, that in the secondary part assist with the evalution of the financial situation of the company ALZA.CZ, a. s.. In the last section of bachelor thesis is presented comparison with companies of the same orientation and proposals to improve the situation of the company ALZA.CZ, a. s..
Description
Citation
NEKORANEC, K. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Luděk Mikulec, CSc. (předseda) doc. Ing. František Bartes, CSc. (místopředseda) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen) JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (člen) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen)
Date of acceptance
2017-06-19
Defence
otázky vedoucího - zodpovězeno otázky oponenta - zodpovězeno další otázky: dr. Neuwirth - Kolik by firmu stálo, kdyby zajistitla recyklaci obalů? Zda pokuta není nižší než tyto náklady? Nebylo by vhodnější řešit příčinu vyšší skladových zásob a ostatních identifikovaných problémů? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO