Bezdrátová časomíra pro hasičský sport

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá rozborem časomír určených pro hasičský sport. Představuje možnosti řešení těchto časomír a popisuje jejich problémy. V práci je obsažen přehled a zhodnocení komerčně dostupných časomír. Dále se práce zabývá možnostmi řešením bezdrátové komunikace a dálkové synchronizace času. V práci je popsán návrh a výroba prototypu časomíry. Práce taktéž stručně definuje historii a jednotlivé disciplíny hasičského sportu.
This bachelor thesis deals with the analysis of timekeepers designed for firefighting sport. It presents the possibilities of solutions for these timekeepers and describes their problems. The thesis includes a review and evaluation of commercially available timekeepers. Furthermore, the thesis deals with the possibilities of solutions for wireless communication and remote time synchronization. The thesis describes the design and manufacture of a prototype timekeeper. The thesis also briefly defines the history and individual disciplines of firefighting.
Description
Citation
ŠLECHTA, A. Bezdrátová časomíra pro hasičský sport [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Petr Bača, Ph.D. (předseda) Ing. Miroslav Zatloukal (místopředseda) Ing. Pavel Čudek, Ph.D. (člen) Ing. Martin Adámek, Ph.D. (člen) Ing. Radek Bilko, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné vysokoškolské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta a komise. Otázky: 1. Jaké obvody jste použil pro napájení zařízení a nabíjení baterie? 2. Jak lze provádět synchronizace za pomocí jiných metod?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO