Management osobního rozvoje

but.committeedoc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (předseda) Ing. Lenka Černohorská, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (člen) PhDr. Emilie Franková, Ph.D. (člen) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen)cs
but.defenceotázka vedoucího práce - odpovězeno otázka oponenta práce - odpovězeno Ing. Josef Veselý, CSc. - Používá firma nějaké nástroje, kde by se odehrával dialog mezi nadřízeným a konkrétním zaměstnancem? - odpovězeno doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. - Hovořila jste i o stresu, mohou být důsledky stresu pozitivní? - odpovězenocs
but.jazykčeština (Czech)
but.programEkonomika a managementcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorFranková, Emiliecs
dc.contributor.authorDvořáčková, Dagmarcs
dc.contributor.refereeHubinková, Zuzanacs
dc.date.accessioned2019-05-17T01:29:33Z
dc.date.available2019-05-17T01:29:33Z
dc.date.created2015cs
dc.description.abstractDiplomová práce „Management osobního rozvoje“ je zaměřena na analýzu v oblasti managementu osobního rozvoje u výrobní společnosti ITAB Shop Concept CZ, a.s se zaměřením na technicko-hospodářské pracovníky a především na manažery společnosti. Teoretická část je soustředěna na vymezení základních pojmů v této oblasti, na osobnost manažera a jeho požadavky, self-management (time a stres management), na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. Dále se věnuje vnitřním a vnějším vlivům působící na rozvoj manažera, na zvyšování výkonnosti prostřednictvím duševní hygieny, životního stylu a wellbeingu. Praktická část se zaměřuje na současný stav managementu osobního rozvoje a pravidla, dle kterých probíhá výběr a volba rozvoje a vzdělávání. Je zacílena na zjištění požadavků na manažery a na návrh konkrétního řešení, které poukazuje na možnosti dalšího rozvoje společnosti.cs
dc.description.abstractDiploma thesis „Management of personal development“ is focused on the analysis in the management of personal development in the production company ITAB Shop Concept CZ, a.s. focusing on technical-economic workers, and especially to the managers of company. The theoretical part is focused on the fundamental concepts in this area, defining the manager’s personality, his demands, self-management (time and stress management), training and development employees. It also discusses the internal and external factors acting on managerial development, improving performance through mental hygiene, lifestyle and wellbeing. The practical part focuses on the current status of management of personal development and the rules under which the selection process and the choice of development and education. It is focused on finding the requirements for managers and design of a particular solution that is focused to the opportunities for further development company.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationDVOŘÁČKOVÁ, D. Management osobního rozvoje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.cs
dc.identifier.other85871cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/40135
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOsobnost manažeracs
dc.subjectmanažercs
dc.subjectself managementcs
dc.subjecttime managementcs
dc.subjectstres managementcs
dc.subjectosobní rozvojcs
dc.subjectvzdělávánícs
dc.subjectduševní hygienacs
dc.subjectživotní stylcs
dc.subjectwellbeing.cs
dc.subjectManager’s personalityen
dc.subjectmanageren
dc.subjectself managementen
dc.subjecttime managementen
dc.subjectstress managementen
dc.subjectpersonality developmenten
dc.subjecteducationen
dc.subjectmental healthen
dc.subjectlifestylen
dc.subjectwellbeing.en
dc.titleManagement osobního rozvojecs
dc.title.alternativeManagement of Personal Developmenten
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2015-06-11cs
dcterms.modified2015-06-17-09:45:46cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
sync.item.dbid85871en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 23:09:25en
sync.item.modts2021.11.12 22:27:54en
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
2.54 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_85871.html
Size:
7.24 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_85871.html
Collections