Funkční anotace nemodelových bakterií s využitím sekvenční homologie

but.committeedoc. Ing. Martin Černý, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Radovan Smíšek (člen) Mgr. Ing. Karel Sedlář, Ph.D. (člen) MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Vičar (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Ing. Vičar položil otázku: Volá Váš kód pouze ostatní rozhraní? Jak vzniká konsenzus? Mají lineární náročnost i podsystémy? doc. Černý položil otázku, došlo k případu shody dvou metod oproti třetí? Studentka obhájila bakalářskou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.cs
but.jazykangličtina (English)
but.programBiomedicínská technika a bioinformatikacs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorSedlář, Karelen
dc.contributor.authorPolakovičová, Petraen
dc.contributor.refereeMusilová, Janaen
dc.date.accessioned2022-06-16T06:52:11Z
dc.date.available2022-06-16T06:52:11Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractGenomová sekvence je důležitým zdrojem informací v oblasti biologie, a proto je neustálým předmětem zájmu vědeckého výzkumu. Na práci s genomem a jeho analýzu nabízí bioinformatika různé výpočetní metody. Tato práce se věnuje bakteriálnímu genomu, jeho organizaci, základním vlastnostem a následně popisuje jeho anotaci. Zaměřuje se hlavně na funkční anotaci (popis biologické funkce predikovaných genů) na základě přiřazení takzvaných klastrů ortologních genů (COG) s využitím sekvenční homologie. Popisuje nejpoužívanější nástroje a databáze, které se využívají pro COG anotaci a poté několik z nich porovnává při anotaci sedmi bakteriálních genomů. Jejím hlavním cílem je navrhnout metodu, která vylepší COG anotaci a zjednoduší její výslednou vizualizaci.en
dc.description.abstractThe genome sequence is an essential informational resource in the field of biology and it is, therefore, a constant subject of scientific research. Bioinformatics offers computational methods for genome’s automatic analysis and processing. The bachelor thesis is dedicated to the bacterial genome, its organization, and fundamental characteristics, and subsequently description of its annotation. It mainly focuses on functional annotation (description of the biological function of predicted genes) using assignment to clusters of orthologous genes (COG) based on sequential homology. It describes the most commonly used tools and databases that use this type of annotation and then compares some of them by annotating seven bacterial genomes. Its main task is to propose a new method that improves COG annotation and makes it easy to visualize.cs
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationPOLAKOVIČOVÁ, P. Funkční anotace nemodelových bakterií s využitím sekvenční homologie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.cs
dc.identifier.other142080cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/205749
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectbakterieen
dc.subjectanotace bakteriálního genomuen
dc.subjectfunkční anotaceen
dc.subjectCOGen
dc.subjectortologní genyen
dc.subjectbacteriacs
dc.subjectbacterial genome annotationcs
dc.subjectfunctional annotationcs
dc.subjectCOGcs
dc.subjectorthologous genescs
dc.titleFunkční anotace nemodelových bakterií s využitím sekvenční homologieen
dc.title.alternativeFunctional annotation of non-model bacteria based on sequential homologycs
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2022-06-15cs
dcterms.modified2022-06-15-16:12:00cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
sync.item.dbid142080en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.16 08:52:11en
sync.item.modts2022.06.16 08:19:34en
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
7.28 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
8.09 MB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_142080.html
Size:
5.54 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_142080.html
Collections