Šobov - multikulturní komunitní centrum

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
S Rómy žít budeme, jde o to jak..... Cílem studie je vytvoření nového prostorového konceptu prostředí jako alternativu k dosavadním záměrům vycházejícím z aktuálního územního plánu. V současnosti urbanistický plán města banská Štiavnica plánuje na Šobove s rekreační oblastí. Plán se blíže nezabývá řešením problému etnické minority. Odsunem problému za hranice katastru je velmi zlé a krátkozraké řešení, narušuje veškerou snahu o začlenění etnika do společnosti. Koncept vychází z jednoduchého principu propojení a prolnutí dvou klíčových témat trvale udržitelného rozvoje prevence sociálního vyloučení a udržení životního prostředí. Snaží se ukázat jednu z možných cest. Má navázat na kontinuitu osídlení Šobova, vytvořit v obyvatelích pocit komunity a úctu k svému domovu na straně jedné, na straně druhé poskytnout návštěvníkům základní informace o oblasti, o živote Romů a jejich práci a poskytnout vhodné rekreační zázemí. Majorita a minorita bude dále muset žit vedle sebe a teď je tu šance zabezpečit sociálně slabým obyvatelům lepší bydlení za jejich spoluúčasti na výstavbě. Technické řešení vychází z nízkonákladových projektů obytných domů s důrazem na životní styl a problémy Romů. Využití tradičných materiálů, technologií, nekvalifikované pracovní síly. Využití existujících vrtů na získáni energie pomocí tepelných čerpadel.
We are bound to live with the Roma, but how… The aim of this study is to create a new concept of the environment as an alternative to the current general plan. In the latest urban plan of the town of Banska Stiavnica, the district of Sobov is designed as a recreation zone. However the plan doesn’t tackle the issue of the ethnical minority. This scheme is based on the simple principle of the interconnection of two key topics: the sustainable development in the prevention of social exclusion and the preservation of the environment. On the one hand, it resumes the continuity of resettlement of Sobov, creating a community feeling and the esteem of one´s home in the inhabitants, on the other hand it provides basic information about the district, life of the Roma and their work to the visitors and also offers an appropriate recreation facility. The majority will have to live side by side with the minority and this provides a chance for better housing to the socially challenged citizens in exchange for their participation on the development. The technical solution considers low-cost tower blocks emphasizing the lifestyle and problems of the Roma people using traditional materials, technologies, unqualified labour and also the already existing boreholes to obtain energy with thermal pumps.
Description
Citation
NÁCAROVÁ, B. Šobov - multikulturní komunitní centrum [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Architektura
Comittee
doc.Ing.arch. Michal Hronský, Ph.D. (předseda) doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc. (člen) doc. Ing. Zdenka Lhotáková, CSc. (člen) Ing. arch. Pavel Rada (člen) doc. Ing. arch. Maxmilian Wittmann, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-05-31
Defence
Studentka představila svůj projekt a reagovala na dotazy.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO