Tíseň

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění
Abstract
Předmětem bakalářské práce je série maleb s názvem „Tíseň“, která je provedena na plátně technikou tempery. Možná překvapivě zrealizované obrazy nesměřují k nějakému zobrazení tísně, ale jsou možným východiskem z tísnivých dojmů a kompozic přítomných v mé dosavadní malířské tvorbě. Dominujícím motivem v obrazech je kůň a ústředním tématem děl je kontakt s koňmi a jeho emocionální a citový dopad na člověka. Smyslem práce je zachycení vlastních pocitů vážících se na trávení času s koňmi a jejich věrohodné přenesení na malířské plátno.
The subject of the bachelor's thesis is a series of paintings called "Oppression", which is executed on canvas using the tempera technique. Perhaps surprisingly, realized paintings are not aimed to any depiction of oppression, but are a possible way out of the oppressive impressions and compositions present in my previous paintings. The dominant motive in the paintings is the horse and the central theme of the works is contact with horses and its sensitive and emotional impact on humans. The purpose of the work is to capture my own feelings related to spending time with horses and transfer them reliably on the painter's canvas.
Description
Citation
LIENEROVÁ, L. Tíseň [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Výtvarná tvorba
Comittee
MgA. Patricie Fexová, Ph.D. (předseda) MgA. Veronika Vlková (člen) doc. MgA. Vasil Artamonov (člen) doc. MgA. Luděk Rathouský (člen) prof. MgA. Petr Kvíčala (člen) MgA. Marie Štindlová (člen) MgA. Ondřej Homola (člen) Mgr. Jana Písaříková, Ph.D. (člen) Mgr. Pavel Kubesa (člen) MgA. Alice Nikitinová (člen)
Date of acceptance
Defence
Na úvod obhajoby studentka představuje svou práci (prezentace odehrávající se v nemocniční budově musí být z provozních důvodů následně na chvíli přerušena), po které jsou přečteny posudky vedoucího a oponenta (ten se jednání účastní prostřednictvím online přenosu). Studentka následně reaguje na otázku oponentského posudku ohledně toho, které z užitých výrazových prostředků považuje za více nosné. Následně popisuje detailněji proces práce a návaznost diplomové série na předchozí práce, v nichž nějakým způsobem mj. uzrávala stylizace figur, která se následně řeší v rozpravě (stylizace lidské vs. zvířecí postavy), stejně jako návaznost na dříve intenzivně zpracovávané téma úzkosti. M. Štindlová poukazuje na ambivalentní čtení obrazů, s čímž studentka souhlasí a zdůrazňuje, že volba instalačního kontextu je pro čtení práce rovněž důležitá. O důsledcích plynoucích z tohoto rozhodnutí a o tom, jaké výzvy a kontexty toto rozhodnutí otevírá, se vede další diskuze. Studentka celkově reaguje pohotově a přesvědčivě.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO