Jeřábová kočka

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce se zabývá výpočtem a návrhem hlavních částí zdvihového mechanismu jeřábové kočky pro nosnost 45 000kg. Skládá se především z určení lana, kladek a lanového bubnu a přiřazení vhodného motoru, brzdy, převodovky a spojky. Dále je v práci uveden pevnostní výpočet a návrh rozměrů částí kladnice jako jsou čep kladnice, příčník, matice háku a lanové kladky, k nimž je jako výstup práce dodána výkresová dokumentace spolu s výkresem sestavy kladnice s rozpiskou.
This work deals with the calculation and suggestion of the main parts of the travelling crab for lifting capacity of 45 000 kg. It consists primarily of determining the ropes, pulleys and cable drum and assigning of appropriate engine, brakes, gearbox and clutch. The work also contains strength calculation and suggested dimensions of main parts of sheave block, like the pin hook block, crossbeam, hook nut and rope pulleys, which are delivered with drawing documentation along with drawing of sheave block and piece list.
Description
Citation
MIKULEC, R. Jeřábová kočka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Břetislav Mynář, CSc. (předseda) prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Kašpárek, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Blaťák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-17
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO