Visual Communication in Public Space

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017-11-24
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury
Altmetrics
Abstract
Rozvoj lidské společnosti s sebou přináší neustálé zvyšování množství informací, se kterými se musí člověk každodenně vypořádat. Životní rytmus společnosti ve městech se zrychlil na maximum. Města již nejsou schopna regulovat množství a kvalitu informací a reklamy ovlivňujících dění ve veřejném prostoru. Článek popisuje odborné teoretické přístupy zabývající se tématem veřejného prostoru a nastiňuje metodiku budoucího výzkumu s cílem najít možná řešení za použití kvalitativního výzkumu. Předpokládané inovace by tak mohly být nejen využity v dalším výzkumu, ale mohly by sloužit i širší odborné veřejnosti.
The development of human society brings with it a constant increase in the amount of information that one has to deal with every day. The rhythm of society in cities has accelerated to the maximum. Cities are no longer able to regulate the amount and quality of information and advertising affecting events in public space. The article deals with theoretical approaches dealing with the topic of public space and outlines the methodology of future research in order to find possible solutions using qualitative research. The anticipated innovations could serve both for further research and for the wider professional public.
Description
Citation
PhD Research Sympozium 2017, s. 89–94. ISBN 978-80-214-5549-8.
http://www.fa.vutbr.cz/konference/phd2017/prispevky.aspx#komunikace
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury
Citace PRO