Fenomén prázdné galerie

Abstract
Text řeší otázky týkající se vystavování prázdné galerie. Problém prázdna je nahlížen prismatem teorie výtvarného umění, sémiotiky a fenomenologie, resp. hermeneutiky. Text se vztahuje k diskurzům teorii výtvarného umění vzdálenějším a pokouší se definovat podstatu a obecnější zákonitosti vystavení prázdna v galerii. Dizertační práce předkládá tezi o prostém prázdnu jako uměleckém díle a pokouší se zkonstruovat logicko-sémantickou tezi o specifické formě prázdna v galerii, která generuje umění ze své podstaty. V neposlední řadě text znovu otevírá obecné problémy konceptuálního umění a snaží se nabídnout širší čtenářské obci srozumitelný výklad možností jeho aplikace.
The doctoral thesis deals with the topic of exihibiting of an empty gallery. The problem of the emptiness is presented by using a prism of theory of art, semiotics and phenomenology, more precisely hermeneutics. The matter is in a relation with some remote domains, it tries to give a definition of substance and general rules by exihibiting of the emptiness in a gallery. According to one of the presented propositions the plain emptiness itself comes to be an artwork. By semantics of logic method the text is tryiing to form another proposition about specific emptiness in a gallery that generates artwork naturally. The text tries to reopen the theme of some crucial problems in conceptual art. It presents an explanation of the aplication of conceptual method to general public.
Description
Citation
BROŽKA, P. Fenomén prázdné galerie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Umění ve veřejném prostoru a umělecký provoz
Comittee
prof. PhDr. Jan Sedlák, CSc. (předseda) prof. PaeDr. Radek Horáček, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Vladimír Havlík (člen) PhDr. Kaliopi Chamonikolasová, Ph.D. (člen) MgA. Pavel Ryška, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Jan Zálešák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-10-01
Defence
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO