Monitoring hybridní síťové infrastruktury

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se věnuje vývoji univerzálního monitorovacího systému zařízení v hybridní síti pro společnost SELF servis. Systém slouží k ověření dostupnosti pomocí ICMP-paketů a ke sledování hodnot s využitím SNMP protokolu. V textu naleznete popis analýzy požadavků, návrhu systému a samotné implementace. V závěrečné kapitole se věnuji výsledkům z reálného provozu a nápadům pro další vývoj.
This bachelor thesis follows developement of automatic monitoring system of devices in hybrid network for SELF servis company. System's purpose is to check availability by ICMP packets and to watch values by SNMP protocol. In this text you'll find description of requirements analysis, design of the system and implementation. In the last chapter follows results from real use and ideas for further development.
Description
Citation
JANDA, M. Monitoring hybridní síťové infrastruktury [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
2009-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO