Přesnost matematických výpočtů s využitím širší škály počítačových programů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem práce je popis faktorů, které ovlivňují přesnost matematických výpočtů v programování. Je zde kladena pozornost hlavně na operace s formátem čísel s pohyblivou řádovou čárkou, který upravuje norma IEEE-754. Práce obsahuje srovnání některých výpočtů v jazycích Matlab a Python a také ukázku vlivu architektury jednotlivých procesorů na výsledky výpočtů.
The goal of this thesis is to describe factors which influence the accuracy of mathematical calculations in programming. Main focus is on floating point number format operations, which is regulated by the IEEE-754 standard. This work includes comparison of some calculations in Matlab and Python and also a demonstration of the influence, that processor architecture has on final results.
Description
Citation
ONDROUCHOVÁ, A. Přesnost matematických výpočtů s využitím širší škály počítačových programů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mechatronika
Comittee
doc. Dr. Ing. Kazimierz Peszyński (předseda) doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Radek Vlach, Ph.D. (člen) Ing. Petr Lošák, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Majer, Ph.D. (člen) Ing. Petr Procházka, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Šebek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-22
Defence
Studentka ve vymezeném čase prezentovala svoji bakalářskou práci, dále byly přečteny posudky a zodpovězeny dotazy oponenta. Poté byly členy komise položeny následující otázky související s bakalářskou prací: Můžete blíže okomentovat uvedený příklad havárie rakety, který byl popsán jako chyba vlivem nepřesnosti výpočtu? Byly nějak srovnány odchylky mezi výsledky z výpočtů u jednotlivých programů? Jaká doporučení byste na základě vaší práce mohla dát v kontextu běžných inženýrských výpočtů? Po zodpovězení všech dotazů byla obhajoba celkově hodnocena jako velmi dobrá / B.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO