Zdravotně technické a plynovodní instalace ve škole

but.committeeDoc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Ondřej Šikula, Ph.D. - místopředseda, Ing. Jana Doležalová - tajemník, Ing. Jakub Vrána, Ph.D. - člen, Ing. Helena Wierzbická, Ph.D. - člen, Ing. Alena Vaščáková - člen, Ing. Marcela Počinková, Ph.D. - člen, Ing. Petra Berková, Ph.D. - člen,cs
but.defenceStudent nejprve představil svou práci formou prezentace v PowerPointu, kde popsal Zdravotně technické a plynovodní instalace ve škole. Vysvětlil princip čerpadel (hydrodynamického, vrtulového, proudového), popsal typy studní (zásady navrhování a umísťování studní). Dále student popsal navrhovaný objekt, jeho umístění (situace), návrh kanalizace, vodovodu a plynovodu. Vyjádřil se k připomínkám oponenta a odpovídal na připomínky členů komise: - jaké jsou vzdálenosti čistících míst na kanalizaci (dešťová, splašková) - jaké jsou dimenze přípojek - jak řešíte redukovaný odtok z retenční nádrže - je možné zalamovat vodovodní přípojku a vést ji pod objektem - armatury pro čerpání užitkové vody - popište správně sestavu umyvadla pro imobilní - zabezpečení plynovodního potrubí u plynové kotelny Na připomínky oponenta i členů komise reagoval student poněkud nepřesvědčivým způsobem, některá navržená řešení nezdůvodnil dostatečně.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programStavební inženýrstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorVrána, Jakubcs
dc.contributor.authorPecháček, Martincs
dc.contributor.refereeVaščáková, Alenacs
dc.date.accessioned2021-02-05T10:05:53Z
dc.date.available2021-02-05T10:05:53Z
dc.date.createdcs
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá návrhem zdravotně technických a plynovodních instalací ve škole. Jedná se o školu se čtyřmi nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím. Teo-retická část je zaměřena na zásobování vodou z vlastního zdroje. Výpočtová část a projekt obsahují návrh kanalizace, vodovodu, plynovodu a jejich napojení na stávající veřejné sítě technického vybavení.cs
dc.description.abstractThis Diploma thesis deals with design of sanitary instalation and gas instalation in high school. It is high school with four floor and a basement. The teoretical part is focused on water supply from own source. The Computational part and project includes a porposal of sanitary and storm sewer, water supply system, pipeline and their connection to current pipes.en
dc.description.markEcs
dc.identifier.citationPECHÁČEK, M. Zdravotně technické a plynovodní instalace ve škole [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .cs
dc.identifier.other134211cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/196251
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectškolacs
dc.subjectsplašková kanalizacecs
dc.subjectdešťová kanalizacecs
dc.subjectvnitřní vodovodcs
dc.subjectplynovodcs
dc.subjectzásobování vodou z vlastního zdrojecs
dc.subjectčerpadlacs
dc.subjectstudnycs
dc.subjectHigh schoolen
dc.subjectsanitary seweren
dc.subjectstormwater seweren
dc.subjectwater suply systemen
dc.subjectwater supply from own sourceen
dc.subjectpumpsen
dc.subjectwellsen
dc.titleZdravotně technické a plynovodní instalace ve školecs
dc.title.alternativeSanitation installation and gas installation at schoolen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.modified2021-02-05-14:05:54cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
sync.item.dbid134211en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.23 00:16:22en
sync.item.modts2021.11.22 23:44:07en
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budovcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 6
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
1.88 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
2.8 MB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-55110.pdf
Size:
372.32 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-55110.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-55589.pdf
Size:
383.84 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-55589.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-55585.pdf
Size:
89.79 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-55585.pdf
Collections