Podnikatelský záměr

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce představuje poznatky potřebné pro zpracování podnikatelského záměru na založení a provozování kulturního zařízení. Analyzuje problémy, které souvisejí s tvorbou podnikatelského záměru a se založením nového kulturního zařízení. Obsahuje návrhy organizačního, marketingového a finančního plánu, které budou aplikované při tvorbě a činnosti společnosti. Přináší návrhy na založení vlastního podniku, jehož cílem je uspokojit přání a potřeby potencionálních zákazníků.
Bachelor’s thesis presents the prerequisites for producing a business aim of establishing and operation the cultural facilities. It analyses problems, which are related to creation of business plan and establishment of new cultural facilities. It contains suggestions of organizational, marketing and financial plan that can be applied within creation and activity of this company. The work expresses how the project should be undertaken.
Description
Citation
ŽŮRKOVÁ, L. Podnikatelský záměr [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Sadovský, CSc. (předseda) JUDr. Petra Hanáková (místopředseda) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) Ing. Martina Pivodová (člen)
Date of acceptance
2009-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO