2009

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 388
 • Item
  Návrh marketingového plánu
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Kovář, Jan; Šimberová, Iveta; Mráček, Pavel
  Tématem bakalářské práce je marketingový plán pro české zastoupení Ford Motor Company. Zabývá se upevněním pozice modelu Mondeo vůči konkurenci ve střední třídě vozů a zvýšením jeho prodejů. Pojednává o podmínkách značné konkurence a tlaků na stále vyšší standard vozidel.
 • Item
  Návrh marketingového plánu společnosti
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Dorazilová, Iva; Šimberová, Iveta; Janovská, Lenka
  Má diplomová práce se zabývá návrhem marketingového plánu společnosti Aston com, s.r.o. která na trhu působí od roku 2004 ,a tudíž není mezi potencionálními zákazníky známa. Cílem je najít pro firmu Aston com, s. r. o., pomocí vhodných marketingových strategií, cestu k jejímu zviditelnění na trhu a proniknutí do povědomí zákazníků pomocí nabízených služeb. Nejprve uvedu teoretický základ marketingové strategie, dále se budu zabývat průzkumem trhu telekomunikačních technologií, následuje analýza aktuálního postavení Aston com , s.r.o. A poté se budu věnovat podrobnému návrhu pro zlepšení marketingové situace společnosti.
 • Item
  Založení účetní firmy
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Štambacherová, Gabriela; Veselý, Josef; Hadravová, Jana
  Bakalářská práce pojednává o nezbytných krocích k založení a provozování firmy zaměřené na poskytování účetnictví. Obsahuje veškeré potřebné informace pro podnikatele, který by se rozhodl dané podnikání zahájit, včetně marketingového mixu a analýzy trhu.
 • Item
  Podnikatelský záměr
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Karafa, Michal; Sládková, Jitka; Pospíšilová, Anna
  Cílem bakalářské práce je rozpracování návrhu podnikatelského záměru v oblasti stavebnictví včetně zvolení vhodné strategie, výběru marketingového mixu, vytvoření analýzy vybraných faktorů a vyhodnocení získaných dat s cílem dalšího rozvoje firmy. Práce se skládá z teoretické části, analýzy problému a z vlastního návrhu řešení problému.
 • Item
  Podnikatelský záměr
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Žůrková, Lenka; Sládková, Jitka; Černý, Vít
  Bakalářská práce představuje poznatky potřebné pro zpracování podnikatelského záměru na založení a provozování kulturního zařízení. Analyzuje problémy, které souvisejí s tvorbou podnikatelského záměru a se založením nového kulturního zařízení. Obsahuje návrhy organizačního, marketingového a finančního plánu, které budou aplikované při tvorbě a činnosti společnosti. Přináší návrhy na založení vlastního podniku, jehož cílem je uspokojit přání a potřeby potencionálních zákazníků.