Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace firmy PREFA BRNO a.s. v letech 2005 až 2014. Hodnocení je prováděno metodami finanční analýzy, zdrojem informací jsou účetní výkazy analyzované firmy. Na základě výsledků finanční analýzy navrhuje práce řešení problémových oblastí.
The bachelor’s thesis is focused on evaluation of the financial situation of the company PREFA BRNO a.s. from 2005 to 2014. Evaluation is carried out by methods of financial analysis, sources of information are the financial statements of the analyzed company. Based on the results of the financial analysis it proposes solving of the problem areas.
Description
Citation
ŠŤASTNÝ, J. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Anna Fedorová, CSc. (předseda) Ing. Ladislav Žalio (místopředseda) doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. (člen) Ing. Filip Šimeček (člen) Ing. Michala Strnadová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-22
Defence
otázka oponenta - odpovězeno doc. Fedorová - Váš cíl bakalářské práce obsahuje i sestavení harmonogramu, máte ho uveden ve své bakalářské práci - odpovězeno částečně doc. Fedorová - V bakalářské práci máte uveden 30 % podíl pohledávek po splatnosti, jakým způsobem jste uvedené zjistil - částečně odpovězeno Ing. Žalio - Co je příčinou nárustu podílů pohledávek po splatnosti v letech 2013-2015 - odpovězeno Ing. Strnadová - V návrhové části je uveden postup jak urgovat obchodního partnera k úhradě pohledávek, jaká je dle Vašeho názoru reálná úspěšnost tohoto postupu - částečně odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO