Lávka přes řeku Dyji v Břeclavi

Abstract
Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením betonové visuté lávky. Jednalo se především o řešení nosné konstrukce. Model byl vytvořen v programu Midas Civil, pro účely posouzení příčného směru byl použit program SCIA Engineer. Posouzení proběhlo v souladu s platnými normami.
The subject of this master's thesis is the design and analysis of a concrete suspension footbridge, primarily focusing on the supporting structure. The strucutre was modeled in Midas Civil for longitudinal analysis, and additional model using SCIA Engineer was created to analyze the structure in a transverse direction. Assessment was done in line with valid standards.
Description
Citation
TOMÁŠKOVÁ, E. Lávka přes řeku Dyji v Břeclavi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2024.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc. (místopředseda) Ing. Josef Panáček (člen) Ing. Martin Zlámal, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Kulhavý, Ph.D. (člen) prof. Ing. Zbyněk Keršner, CSc. (člen) doc. Ing. Viktor Borzovič, Ph.D. (předseda)
Date of acceptance
2024-02-01
Defence
Studentka odprezentovala svoji diplomovou práci zkušební komisi a poté reagovala na připomínky a dotazy oponenta diplomové práce. V rámci obhajoby diplomové práce studentka odpovídala na následující dotazy zkušební komise: doc. Klusáček Jakým způsobem bude působit předpětí na mostovku skrze mohutné opěry? Studentka odpověděla částečně. doc. Borzovič Jak si vysvětlujete velmi rozdílné hodnoty napětí v jednotlivých kombinacích? Studentka odpověděla částečně. Ing. Zlámal Byla zohledněna příčná tahová síla v posouzení příčného směru mostovky? Studentka odpověděla částečně. Ing. Zlámal Jakým způsobem jste navrhla výztuž kotevní oblasti? Studentka odpověděla s dopomocí.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO