Zhodnocení hospodaření Okresního soudu v Šumperku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá zhodnocením hospodaření Okresního soudu v Šumperku v letech 2011 až 2015. První část práce je zaměřena na teoretická východiska. Druhá část obsahuje podrobný rozbor výdajové a příjmové struktury rozpočtu, na základě které je provedeno celkové zhodnocení hospodaření soudu. V poslední části práce jsou navrhnuta dílčí opatření vedoucí ke zlepšení hospodářské situace soudu.
The Bachelor thesis evaluates the management of the District Court in Šumperk in the ears 2011 to 2015. The first part focuses on the theoretical basis. The second part contains a detailed analysis of the revenue and expenditure structure of the budget, which is based on an overall assessment of management judgment. In the last part there are suggested partial measures to improve the economic situation of the court.
Description
Citation
ŠVIKOVÁ, Š. Zhodnocení hospodaření Okresního soudu v Šumperku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D. (předseda) Ing. Libor Benátský (místopředseda) Ing. Veronika Hedija, Ph.D. (člen) Ing. Martina Pivodová (člen) Ing. Petr Novák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-17
Defence
Otázky vedoucího bakalářské práce: odpovězeno. Otázky oponenta bakalářské práce: odpovězeno. Ing. Libor Benátský: Jak by dopadlo, kdyby došlo ke snížení platů soudců? Ing. Pavel Novák, Ph.D.: Zabývala se studentka administrativní zátěží pracovnic Okresního soudu?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO