Návrh desktopových aplikací s využitím knihovny pro workflow

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
V teoretické části se práce obecně zaměřuje na historii a vývoj knihovny workflow, stručně popisuje její nejdůležitější vlastnosti a možnosti, čímž poskytuje čtenáři základy, potřebné k porozumění a orientaci v dané tematice. V praktické části je pak podrobně rozebrán jeden ukázkový příklad, ukazující možnosti, flexibilitu a výhody spojení knihoven WF a WPF. Především práce v příkladě využívá nejrozšířenější model workflow a ukazuje čtenářům jak předávat informace mezi workflow a WPF.
The theoretical part of the thesis generally focuses on history and development of work- flow library, briefly describing most important features and options, which gives the reader basics needed to understand and orientation in the topic. In practical part of the thesis is detailly analized prime example, which is showing options, flexibility and advantages of connecting WF and WPF libraries. Primarily the thesis uses the most widely used model and shows how to pass information between workflow and WPF.
Description
Citation
ZEMAN, K. Návrh desktopových aplikací s využitím knihovny pro workflow [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
doc. Ing. Vladislav Škorpil, CSc. (předseda) prof. Ing. Jiří Mišurec, CSc. (místopředseda) doc. Mgr. Pavel Rajmic, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Jeřábek, Ph.D. (člen) Ing. Vilém Řezníček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-20
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO