Určování vzdálenosti a pozice pomocí ultrazvuku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá měřením vzdálenosti pomocí ultrazvuku a možnostmi využití tohoto měření k určení polohy objektu v rovině. V první části jsou popsány principy šíření ultrazvuku, funkce piezoelektrického měniče, základy triangulace i trilaterace a rozšířené systémy parkovacích asistentů. Druhá část práce obsahuje návrhy několika algoritmů, které umožňují lokalizaci až dvou objektů současně. V poslední části práce je popsána implementace vytvořených algoritmů do softwaru a přípravky využité k ověřovacím měřením.
This thesis describes distance measurement using ultrasound and its application in determining position of an object. First part of this thesis describes principles of ultrasound wave propagation, piezoelectric transducers, basics of both triangulation and trilateration and different kinds of park assist systems. The second part contains description of algorithms designed to determine position of two objects at the same time. Last part of the thesis describes implementation of created algorithms into software and also modules used in the test measurement.
Description
Citation
BARTOŠ, D. Určování vzdálenosti a pozice pomocí ultrazvuku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika a technologie
Comittee
prof. Ing. Vladislav Musil, CSc. (předseda) Ing. Tomáš Bžoněk (místopředseda) prof. Ing. Dalibor Biolek, CSc. (člen) Ing. Miroslav Zatloukal (člen) doc. Ing. Pavel Šteffan, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-12
Defence
Student pohotově zodpověděl otázky oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO