Identifikace osoby

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce se zabývá problematikou identifikace osob na základě obličeje. Cílem je vytvořit kompletní řešení identifikace pro účely autentizace za pomoci levného senzoru Microsoft Kinect v2. Práce obsahuje souhrn nejpoužívanějších algoritmů k popisu dat obsahujících lidský obličej a jejich porovnání. Další částí je PC program obsluhující zmiňovaný senzor pro sběr obličejových dat, jejich ukládání, extrakce popisných bodů a jejich porovnávání. Výstupem programu je procentuální shoda skenovaného obličeje s obličeji v databázi
This thesis focuses on the person identification based on faces. The aim is to create a working solution of person identification for the authentication purposes utilizing the Microsoft Kinect v2 sensor. It contains a summary of the most used algorithms for facial data description and their comparison. Thesis also proposes a PC program that controls the sensor and collects the facial data, saves them, manages keypoint detection and their comparison.
Description
Citation
SVĚDIROH, S. Identifikace osoby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Václav Jirsík, CSc. (předseda) Ing. Stanislav Klusáček, Ph.D. (místopředseda) Ing. Miroslav Jirgl, Ph.D. (člen) Ing. Václav Kaczmarczyk, Ph.D. (člen) Ing. Miloslav Richter, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-06-25
Defence
Student obhájil bakalářskou práci. Komise neměla žádné námitky k řešené práci. V průběhu odborné rozpravy odpověděl na dotazy nepřítomného oponenta a členů komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO