Posouzení informačního systému firmy a návrh změn

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá posouzením informačního systému analyzované firmy a následným návrhem změn. Práce obsahuje analýzu současného stavu podniku, podle které je informační systém upraven. Pro vybraný informační systém je následně sestaven návrh implementace.
The topic of this bachelor’s thesis is the assessment of information system in a selected company. The thesis contains an analysis of the current state of the company, as well as it’s relation to the information system. Finally, a proposal of implementation is created.
Description
Citation
MATUŠKOVÁ, M. Posouzení informačního systému firmy a návrh změn [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (předseda) Ing. Jiří Kříž, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Novák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-28
Defence
Otázky vedoucího - zodpovězeno. Otázky oponenta - zodpovězeno. Otázky komise: Mgr. Veronika Novotná, Ph.D.: V jakých hodnotách se pohybuje pravděpodobnost? - nezodpovězeno Ing. Lenka Smolíková, Ph.D.: Připomínky k SLEPT a SWOT analýze.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO