Spokojenost zákazníků a návrhy na zvýšení její úrovně

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou spokojenosti zákazníků restaurace Gaudeo. V teoretické části se pokusím vysvětlit základní pojmy souvisící s tématem. V druhé části práci na základě posbíraných dat z dotazníkového šetření a provedené analýzy prostředí bude řešena problematika nespokojenosti. V závěru uvedu návrh plánu na zvýšení celkové úrovně spokojenosti.
The bachelor’s work deals with issues of customer satisfaction in restauraunt Gaudeo. The theoretical part of the bachelor’s work contains basic terms related to the topics. The second part of the work will be dealt with dissatisfaction based on the data from the questionnaire and on the analysis marketing enviroment. In conclusion will be mentioned improvement proposal for the total satisfaction.
Description
Citation
PEŠLOVÁ, V. Spokojenost zákazníků a návrhy na zvýšení její úrovně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Breinek, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-20
Defence
Otázky vedoucího: Odpovězeno Otázky oponenta: Odpovězeno doc. Brychta: Dotaz k identifikovaným příležitostem. doc. Brychta: Kolik respondetů se šetření zúčastnilo? Odpovězeno doc. Brychta: Kdy probíhalo výběrové šetření? Odpovězeno doc. Zich: Analyzovala jste dodavatele, kteří jsou na trhu? Odpovězeno RNDr. Chvátalová, Ph.D.: Kolik očekáváte celkovou sezóní kapacitu? Uvažovala jste o zavedení nějakého balíčku? Odpovězeno Ing. Breinek, Ph.D.: Máte nějake opatření, které by cílilo na seniory? Odpovězeno doc. Zich: Připomínky k práci - Rozpor v tvrzení o gastronomii doc. Zich: Které faktory ze SWOT analýzy nejvíce ovlivňují spokojenost zákazníků? Odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO