Nástroje managementu kvality.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá metodami a především nástroji managementu jakosti. Je rozdělena do dvou částí. V první části je pojednáváno o nástrojích sloužících k přípravě rozhodnutí. Jedná se zejména o nástroje pro statistické řízení procesů a metody týmové práce. V části druhé jsou pak popisovány nástroje sloužící převážně k prosazení rozhodnutí. Sem spadají nástroje jako motivace, vedení či hodnocení.
This bachelor thesis discusses the methods and tools of total quality management (TQM). The thesis is divided into two main sections. The first section explores the decision making tools, in particular statistical process management tools and team work methods. The second section describes the tools being predominantly used for enforcing the decisions such as motivation, leadership and appraisals.
Description
Citation
LYSÝ, Z. Nástroje managementu kvality. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
Ing. Jaroslav Chrobák (předseda) doc. Ing. Alois Fiala, CSc. (místopředseda) Ing. Marek Mitáček (člen) Ing. Martin Musil, Ph.D. (člen) Ing. Jana Doňarová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vasilij Teš, CSc. (člen) Ing. Luboš Kotek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-24
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO